"D" group, November, 2010

   Gaechka alex139 zander Redwalljp vx Calwen72 VLSpirit smalltree Sgaravatti peccator dch888 SeoulPhoto Jaddie breakfast Nata W-L% Bonus
%
Total
%
1 Gaechka (D)
RU
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Gaechka - zander   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Gaechka - vx   won game Gaechka - vx
  won game Gaechka - vx   Add game
  won game Gaechka - Calwen72   won game Gaechka - Calwen72
  Add game   Add game
  won game Gaechka - VLSpirit   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Gaechka - Sgaravatti   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Gaechka - dch888   won game Gaechka - dch888
  won game Gaechka - dch888   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Gaechka - breakfast   won game Gaechka - breakfast
  won game Gaechka - breakfast   won game Gaechka - breakfast
  won game Gaechka - Nata   won game Gaechka - Nata
  won game Gaechka - Nata   won game Gaechka - Nata
11 - 1 92 0 92
2 alex139 (D)
RU
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game alex139 - zander   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game alex139 - vx   won game alex139 - vx
  won game alex139 - vx   Add game
  won game alex139 - Calwen72   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game alex139 - Sgaravatti   won game alex139 - Sgaravatti
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game alex139 - breakfast   won game alex139 - breakfast
  Add game   Add game
  won game alex139 - Nata   won game alex139 - Nata
  won game alex139 - Nata   won game alex139 - Nata
7 - 1 88 0 88
3 zander (D)
US
  won game zander - Gaechka   Add game
  Add game   Add game
  won game zander - alex139   Add game
  Add game   Add game
  won game zander - Redwalljp   Add game
  Add game   Add game
  won game zander - vx   won game zander - vx
  Add game   Add game
  won game zander - Calwen72   Add game
  Add game   Add game
  won game zander - VLSpirit   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game zander - Sgaravatti   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game zander - dch888   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game zander - Nata   Add game
  Add game   Add game
6 - 3 67 0 67
4 Redwalljp (D)
JP
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Redwalljp - zander   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Redwalljp - Calwen72   Add game
  Add game   Add game
  won game Redwalljp - VLSpirit   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
2 - 1 67 0 67
5 vx (D)
BR
  won game vx - Gaechka   won game vx - Gaechka
  won game vx - Gaechka   Add game
  won game vx - alex139   won game vx - alex139
  won game vx - alex139   Add game
  won game vx - zander   won game vx - zander
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game vx - Calwen72   won game vx - Calwen72
  won game vx - Calwen72   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game vx - Sgaravatti   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game vx - breakfast   won game vx - breakfast
  Add game   Add game
  won game vx - Nata   won game vx - Nata
  won game vx - Nata   Add game
5 - 7 42 0 42
6 Calwen72 (D)
DE
  won game Calwen72 - Gaechka   won game Calwen72 - Gaechka
  Add game   Add game
  won game Calwen72 - alex139   Add game
  Add game   Add game
  won game Calwen72 - zander   Add game
  Add game   Add game
  won game Calwen72 - Redwalljp   Add game
  Add game   Add game
  won game Calwen72 - vx   won game Calwen72 - vx
  won game Calwen72 - vx   Add game
  won game Calwen72 - VLSpirit   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Calwen72 - Sgaravatti   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Calwen72 - Jaddie   Add game
  Add game   Add game
  won game Calwen72 - breakfast   won game Calwen72 - breakfast
  won game Calwen72 - breakfast   Add game
  won game Calwen72 - Nata   won game Calwen72 - Nata
  Add game   Add game
5 - 7 42 0 42
7 VLSpirit (D)
RU
  won game VLSpirit - Gaechka   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game VLSpirit - zander   Add game
  Add game   Add game
  won game VLSpirit - Redwalljp   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game VLSpirit - Calwen72   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
1 - 3 25 0 25
8 smalltree (D)
US
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 0 0 0 0
9 Sgaravatti (D)
IT
  won game Sgaravatti - Gaechka   Add game
  Add game   Add game
  won game Sgaravatti - alex139   won game Sgaravatti - alex139
  Add game   Add game
  won game Sgaravatti - zander   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Sgaravatti - vx   Add game
  Add game   Add game
  won game Sgaravatti - Calwen72   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Sgaravatti - breakfast   Add game
  Add game   Add game
  won game Sgaravatti - Nata   Add game
  Add game   Add game
0 - 6 0 0 0
10 peccator (D)
RU
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 0 0 0 0
11 dch888 (D)
GB
  won game dch888 - Gaechka   won game dch888 - Gaechka
  won game dch888 - Gaechka   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game dch888 - zander   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 4 0 0 0
12 SeoulPhoto (D)
KR
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 0 0 0 0
13 Jaddie (D)
FI
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Jaddie - Calwen72   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
0 - 1 0 0 0
14 breakfast
RU
  won game breakfast - Gaechka   won game breakfast - Gaechka
  won game breakfast - Gaechka   won game breakfast - Gaechka
  won game breakfast - alex139   won game breakfast - alex139
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - vx   won game breakfast - vx
  Add game   Add game
  won game breakfast - Calwen72   won game breakfast - Calwen72
  won game breakfast - Calwen72   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game breakfast - Sgaravatti   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
11 - 1 92 - 92
15 Nata
RU
  won game Nata - Gaechka   won game Nata - Gaechka
  won game Nata - Gaechka   won game Nata - Gaechka
  won game Nata - alex139   won game Nata - alex139
  won game Nata - alex139   won game Nata - alex139
  won game Nata - zander   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - vx   won game Nata - vx
  won game Nata - vx   Add game
  won game Nata - Calwen72   won game Nata - Calwen72
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  won game Nata - Sgaravatti   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
  Add game   Add game
13 - 2 87 - 87

Learn Go Game